Mocowanie mechaniczne

Membrana Protan SE łączona jest z konstrukcją dachu w standardowym systemie zakładkowym. W systemie tym używa się materiałów mocujących takich jak: podkładki dociskowe z wkrętami, łączniki mechaniczne lub specjalne kołki teleskopowe.

Membrana jest mocowana wzdłuż brzegów i przykryta na zakładkę przez przyległy arkusz. Następnie dwa arkusze membrany zgrzewa się na zakładce ze sobą za pomocą zgrzewarki mechanicznej lub ręcznej.